Navngivning

Mave med navne
Navngivning uden dåb.
Et barn skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Hvis navngivning ikke sker ved dåb i folkekirken eller et andet trossamfund, skal barnet borgerligt navngives. Det sker ved at indsende den digitale ansøgning. Skal barnet døbes, skal du ikke indsende en digital ansøgning, men i stedet aftale nærmere med præsten (se under fanen dåb).
Den digitale ansøgning  til navngivning indsendes elektronisk med NEM-id via www.borger.dk under "Familie og børn".
Det er forældremyndighedsindehaveren/-indehaverne, der skal udfylde ansøgningen. Både faren og moren kan starte udfyldelsen. 
Den forælder, der logger på borger.dk og starter udfyldelsen, udpeger den anden forælder ved CPR-nummer og e-mailadresse. Når den forælder, der er logget på, har signeret ansøgningen med sin NemID, sendes der en e-mail til den anden forælder.
Når den anden forælder har modtaget e-mailen, vil der i e-mailen fremgå et link. Når der klikkes på linket, åbnes den indsendte og udfyldte ansøgning op med NemID. Herefter kan den anden forælder også signere ansøgningen.
Du skal oplyse den anden forælders CPR-nummer og e-mailadresse, så denne også kan signere digitalt på ansøgningen. Hvis der er fælles forældremyndighed over barnet, er det et krav, at begge forældre underskriver ansøgningen. Den forældre der signere sidst, har 14 dage til at signere ansøgningen efter den første forældre har signeret. Er dette ikke sket inden for tidsfristen kan personregisterføreren ikke behandle sagen.
Hvis et navn tages efter en pleje-/stedforælder, skal denne samtykke i, at navnet må bæres.
Når du har signeret ansøgningen, sendes den digitalt til personregisterføreren (sognepræsten) i barnets bopælssogn (Mou Sogn). Den anden forælders signering eller anden samtykke signering sendes til samme sted. Personregisterføreren kan først behandle ansøgningen, når alle krævet signeringer er modtaget.