Dåb

 

Dåbs font

 

Kære alle kommende og nybagte forældre.

Ønsker du at få dit barn døbt - eller selv blive det - skal du henvende dig til præstesekretæren for at aftale en dato for dåben - fortrinsvis om søndagen dog med mulighed for lørdagsdåb på udvalgte følgende datoer:

17. august og 21 sept. 2024. 

Se nedenstående opslag fra menighedsrådsformand, Pia Ryom.

Navn på barnet, kontaktoplysninger på min. 2 faddere sendes senest 2 uger før dåben til præstesekretær:

Tina Kirketerp-Møller på ttkm@km.dk

 

Lørdagsdåb – en mulighed, men ikke altid. 

Kære alle kommende og nybagte forældre, med dette skriv ønsker jeg på menighedsrådets vegne at præcisere reglerne om lørdagsdåb. 

I slutningen af vores tidligere Biskops embedsperiode besluttede han, at lørdagsdåb skulle være en mulighed og derfor startede vi også i vores sogn op med denne mulighed. Det har desværre ført til at dåbsforældre fejlagtigt tror, at man kan få enhver lørdag til dåb - dette er ikke tilfældet af to overordnede årsager: 

1. At blive døbt betyder at blive medlem af menigheden - derfor ønsker menighedsrådet at så mange børn som muligt bliver døbt under søndagens højmesse, hvor menigheden er til stede.

 

2. Når der er lørdagsdåb blokerer det for, at der kan være bisættelse om lørdagen, hvilket ofte ønskes for at så mange som muligt har mulighed for at vise den døde den sidste ære.

 

Vi håber på forståelse for dette, og glæder os til at døbe jeres børn. 

Pia Ryom, menighedsrådsformand i Mou sogn  

 

 

Henvendelse skal ske til præstesekretær Tina Kirketerp-Møller, mandag, tirsdag eller torsdag fra kl. 9.00 til 12.00 på 81 88 45 24 eller ttkm@km.dk

FORESPØRGSEL PÅ DÅB