Kirkebil

Kirkebil - Taxa
Kirkebil
 
Der kan bestilles gratis kirkebil til gudstjenester og aftensang - senest dagen før - hos Terndrup Taxa på telefon 98 33 58 00.
Ordningen er normalt forbeholdt kirkegængere med gangbesvær, eller hvor transportforholdende i øvrigt er urimelige.
Har du brug for en kirkebil, der kan tage kørestol med, oplyses det ved bestilling.