Vi vil gerne gøre en forskel i lokalsamfundet

Visioner i Mou sogn

 

Med det formål at lave kirke i pagt med tiden har Mou Sogns Menighedsråd i gangsat en visionsproces.  Inden for rammerne af det, der er menighedsrådet opgave: nemlig at drive kirke har Menighedsrådet har søgt hjælp hos forandringskonsulent Helle Glyø, der har afholdt rundbordssamtaler med repræsentanter for forskellige grupper og foreninger i Sognet. Når vi har valgt at bruge en ekstern konsulent til denne opgave er der flere grunde hertil, forklarer medlem af menighedsrådet Hans Buus:  Først og fremmest vil vi sikre os at deltagerne i disse rundbordssamtaler kunne tale frit fra leveren – og ikke begrænses af venlige hensyn til menighedsmedlemmerne. Hertil kommer menighedsrådets ønske om en professionelt ledet proces fortsætter Hans Buus.

RUNDBORDSSAMTALER

Resultatet af rundbordsamtalerne blev præsenteret for menighedsrådet på et seminar i søndags. Og ideerne og ønskerne er mange: Flere tilbud til sognets unge. Hvad er præstens rolle. Øget samarbejde mellem kirke og skole.  Gudstjenester med specielle temaer så som børne og ungdomsgudstjenester, gudstjenester med mere musik, spaghettigudstjenester, friluftsgudtjenester og mange flere temaer.  Også emner uden for selve kirken blev omtalt: Ønsket om bedre kommunikation/synlighed fra menighedsrådet, omsorgsarbejde for sognets syge, ældre og ensomme. Ønsker om oplysning om fremmede religioner og religionsdialog var også nævnt. Kirkefrokost efter gudstjenesten. Ønske om en særlig gudstjeneste med en grundig forklaring af den kirkelige liturgi –hvorfor gør vi som vi gør i kirken.

FREMTIDEN

Alt i alt en præsentation af mange ideer og ønsker til kirke og sognelivet i fremtiden. Hans Buus fortæller at Mou Sogns menighedsråd er overvældet over de mange tilkendegivelser og takker alle, der er kommet med input og inspiration til den fortsatte visionsproces for kirkens virke.

Menighedsrådet vil nu arbejde videre med ideerne og flere ting sættes hurtigt i gang, f.eks. går vi straks i gang med at etablere en besøgstjeneste i sognet ligesom planlægning af temagudstjenester har høj prioritet afslutter Hans Buus. Beboerne i Mou Sogn kan i fremtiden se frem til mange spændende tilbud i kirke-regi.