Begravelse/bisættelse

Dato og klokkeslæt aftales med sognepræsten.
Bedemanden hjælper med udfyldelse af dødsanmeldelse. Dødsanmeldelsen med anmodning omkring begravelse eller bisættelse indsendes elektronisk til bopælssognet (præstesekretæren) via www.borger.dk. Bedemanden kan være behjælpelig med denne indsendelse. Kvittering for modtagelse af dødsanmeldelse fremsendes i anmelderens e-boks.
Salmer og forløb af begravelsen/bisættelsen aftales med sognepræsten. 

Priser:

Pleje og vedligehold 1 gravplads 1006,81kr/år

Pleje og vedligehold 2 gravpladser 1512,57 kr/år

Pleje og vedligehold 1 urnegravsted 756,28 kr/år

 

Udvidet pl og ved. 1 gravplads 1057 kr/år

Udvidet pl og ved. 2 gravpladser 1558,21 kr/år

Udvidet pl og ved 1 urnegravsted 794,10 kr/år

 

Græsgravsted m plade, 2 urner 558,36kr/år, skal købes for minimum 5 år af gangen ved fornyelse. Første køb er 10 år(fredningstiden)

Anonym plæne 1 urne 3518,30 kr for 10 år.

 

Obligatorisk hæk pleje og vedligehold 2 kistegravpl. 210 kr/år.

Obligatirisk hæk pl og ved. 1 urnegravsted 130 kr/år.

 

Urnenedsættelse 831,92 kr.

 

Erhvervelse: 1 kisteplads 23,63 kr/år

Erhvervelse 2 kistepladser 47,26 kr/år.

Erhvervelse af urnegravsted 47,22kr./år.   

Pleje og vedligehold 1 gravplads 1006,81kr/år

Pleje og vedligehold 2 gravpladser 1512,57 kr/år

Pleje og vedligehold 1 urnegravsted 756,28 kr/år

 

Udvidet pl og ved. 1 gravplads 1057 kr/år

Udvidet pl og ved. 2 gravpladser 1558,21 kr/år

Udvidet pl og ved 1 urnegravsted 794,10 kr/år

 

Græsgravsted m plade, 2 urner 558,36kr/år, skal købes for minimum 5 år af gangen ved fornyelse. Første køb er 10 år(fredningstiden)

Anonym plæne 1 urne 3518,30 kr for 10 år.

 

Obligatorisk hæk pleje og vedligehold 2 kistegravpl. 210 kr/år.

Obligatirisk hæk pl og ved. 1 urnegravsted 130 kr/år.

 

Urnenedsættelse 831,92 kr.

 

Erhvervelse: 1 kisteplads 23,63 kr/år

Erhvervelse 2 kistepladser 47,26 kr/år.

Erhvervelse af urnegravsted 47,22kr./år.