Begravelse/bisættelse

Dato og klokkeslæt aftales med sognepræsten.
Bedemanden hjælper med udfyldelse af dødsanmeldelse. Dødsanmeldelsen med anmodning omkring begravelse eller bisættelse indsendes elektronisk til bopælssognet (præstesekretæren) via www.borger.dk. Bedemanden kan være behjælpelig med denne indsendelse. Kvittering for modtagelse af dødsanmeldelse fremsendes i anmelderens e-boks.
Salmer og forløb af begravelsen/bisættelsen aftales med sognepræsten.