Fødsel

Når et barn bliver født, bliver fødslen registreret i bopælssognet, når barnet er blevet 14 dage gammel. 
Er forældrene ikke gift, og de ønsker fælles forældremyndighed, kan en Omsorgs- og Ansvarserklæring (O/A) indsendes til præstesekretæren elektronisk, inden barnet er 14 dage gammel, og faderskabet med fælles forældremyndighed registreres samtidig med fødslen.
Er en Omsorgs- og Ansvarserklæring (O/A) ikke modtaget inden barnet er 14 dage gammel (ugifte forældre), så oprettes der automatisk en faderskabssag ved Statsforvaltningen Nordjylland, og erklæringen kan indsendes til Statsforvaltningen.
Erklæringerne til både bopælssognet og Statsforvaltningen indsendes via selvbetjening på www.borger.dk med NEM-id under "Familie og Børn" - "Faderskab".
Er forældrene gift, skal der ikke indsendes nogen erklæring. Forældrene registreres automatisk sammen med barnets fødsel af bopælssognet.